Kumrehab/Kumfornying

av admin

Noe av det vi kan hjelpe med:

  • Tetting/reparasjon av justerings ringer
  • Tetting/reparasjon av innervegg
  • Injisering for stopp av vanninntrengning
  • Coating av innervegg
  • Tetting/reparasjon av innløp og utløp
  • Oppbygging/reparasjon av bunn/renne.

Lar seg gjøre mens kum er i bruk. Der brukes produkter som har 5-10 ganger høyere kvalitet enn det som er brukt under produksjon av gamle kummer.

Ingen graving kreves.

Prisvurdering