Lekkasjesøk

av admin

Gass

Uføres ved å tilføre ledningen gass og deretter søke etter gassen på overflaten. Gassen (ikke skadelig for mennesker eller dyr) trenger gjennom alle typer underlag som betong, steinfylling etc.

Marklytting

En tradisjonell metode – der man lytter etter susing fra grunnen. Ved tilførsel av gass forsterkes lyden. Derfor kan man kombinere dette for et godt resultat.

Termofotografering

Ved hjelp av termokamera, kan vi søke etter variasjoner i temperatur på overflater. Dette kan være spesielt nyttig ved feilsøk på gulvvarme- og snøsmeltingsanlegg. Skjulte feil i vegger/tak kan også avdekkes.

Korrelering

Ved hjelp av måleutstyr registreres lydfrekvenser mellom to punkter. Resultatene bearbeides av en PC. Dette gir nøyaktighet helt ned til 0,1 m dersom en nøyaktig lengde og ledningstype er angitt. Loggere kan settes i kummer, som registrerer lyd over tid. Resultatene bearbeides i et dataprogram som gir et nøyakti resultat.

Flowtest

Måler gjennomstrømningen i røret over en bestemt periode. Med dette får du nattforbruket gjennom den målte ledningen og kan ved dette avgjøre om der er lekkasje ut fra dette strekket. Brukes også ved grovsøk av lekkasje.

Prisvurdering