Måling av brannvannskapasitet og vannlednings kapasitet

av admin

Målingen utføres med spesialutstyr hvor vi måler gjennomstrømningen gjennom en dyse.

Vi måler trykkfallet i ledningsnettet, slik at det f.eks. ikke faller under 2 bar. Registrerte trykk og trykkfall blir så ført inn i et beregningsprogram som viser leveringskapasitet ved forskjellige trykk.

Resultatet blir digitalt logget og dokumentert med skriftlig rapport.

Prisvurdering