Rørinspeksjon

av admin

Vi har utstyr for å dekke dimensjonsområdene 18-1200mm ved hjelp av stakekamera og kameratraktor.

Rørinspeksjon av spillvann- og overvannsledninger på eksisterende ledningsnett samt på nyanlegg før overtagelse. For stikkledninger benyttes i hovedsak stakekamera med opptil 70 meters rekkevidde for tilstandsvurdering, kartlegging og feilsøk.

Vi har også Sat Traktor for Dn200 til Dn800 Max150M og 40M på stikk totalt 190M. Vi har sving- og dreibart hode på utstyret slik at vi også kan se inn i grenrør/tilkoblinger. Rapporter og videofiler leveres digitalt via e-post eller USB-stick til kunde etter gjennomgang og rapportering.

Prisvurdering