Rørtolking

av admin

På en del Anlegg kreves det tolking av rørene, man sjekker om det er bulker eller brudd på rørtrase, ved å dra gjennom en tolk tilpasset kravet etter dimensjon og rørtype.

Vi har Rørtolker for Div type rør og Rigger for opp til 1KM lange Strekk.

Prisvurdering